Đặt vé tại Sài Gòn 0934 476 522
Liên hệ đặt vé tại Hà Nội 02466 862 620
Liên hệ đặt vé toàn quốc 0979 765 119

Đền chùa Nikkō - di sản văn hóa thế giới

Đền chùa Nikko (tiếng Nhật: 日光の社寺 Nikko no Shaji Nhật Quang Nãi Xã Tự) là tên gọi chung của quần thể đền, chùa ở thành phố Nikko, tỉnh Tochigi, Nhật Bản. Tên gọi này có từ khi quần thể các đền chùa ở đây được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1999.  Dân địa phương thường gọi quần thể này là "hai đền một chùa" (二社一寺 Nishaichiji Nhị Xã Nhất Tự) bởi vì quần thể gồm hai đền thờ Thần đạo Nikko Tosho-gu, Đền Futarasan và một ngôi chùa Phật giáo là chùa Rinno. Toàn bộ di sản bao gồm 103 hạng mục, trong đó 9 mục được xếp hàng quốc bảo và 94 mục xếp hàng Tài sản văn hóa trọng yếu của Nhật Bản.
 
 
 
 
 
 
 
Đền Nikko Tosho-gu
Đền thờ Tokugawa Ieyasu, một Shogun đầu thời kỳ Edo và là người sáng lập Mạc phủ Tokugawa được thần thành hóa thành một vị thần của đạo Shinto. Trong hệ thống đền Toshogu, thì Toshogu ở Nikko là đền chính, và để phân biệt với các Toshogu khác, nó được gọi là Nikko Toshogu.
 
Đền được Tokugawa Hidetaka, con trai của Ieyasu xây vào năm 1617. Sau đó, Tokugawa Iemitsu mở rộng thêm.
 
Năm kiến trúc của Nikko Toshogu được Nhật Bản xếp vào hàng quốc bảo và ba kiến trúc khác là tài sản văn hóa trọng yếu. Hai thanh kiếm trong đền cũng là quốc bảo và hàng loạt thứ khác là tài sản văn hóa trọng yếu của Nhật Bản.
 
Một hạng mục nổi tiếng ở đây là bức trạm khắc hình ba chú khỉ trên tường ngôi đền. Một chú bịt tai, một chú che mắt, một chú bịt miệng. Bức tranh hàm ý không nên nghe, không nên nhìn, không nên nói điều xấu.
Đền Futarasan
Đền được Shōdō shōnin (勝道上人) xây vào năm 767 thờ ba vị thần của Thần đạo là Ōkuninushi, Tagorihime và Ajisukitakahikone.
 
 
Hai thanh kiếm trong đền là quốc bảo, và nhiều kiến trúc vật thể khác là tài sản văn hóa trọng yếu của Nhật Bản. Cây Cầu Thần (神橋) bắc qua sông Daiya cũng thuộc đền Nikko Futarasan.
 
23 cấu trúc của ngôi đền bao gồm:
 
Tên Mô tả Thời gian xây dựng Hình ảnh
Sảnh chính Honden
Là cấu trúc chính, thờ ba vị thần của ngôi đền Futarasan. 1619
Cổng Karamon
Cổng phía trước của Honden. Đầu Thời kỳ Edo
 
Wakimon Cổng Sukibe. Đầu Thời kỳ Edo
 
Sukibe Tường bao quanh Honden. Đầu Thời kỳ Edo
 
Nhà nguyện Haiden
Hội trường chính. 1645
Cổng Torii
Đánh dấu lối vào đền thờ Thần đạo. 1799
Shinkyō Cầu gỗ. 1904
Betsugū Taki-no-o-jinja Honden
Xây dựng để bảo vệ Tagorihime no Mikoto. 1713
Betsugū Taki-no-o-jinja Karamon
Cổng Betsugū Taki-no-o-jinja Honden. 1740
Betsugū Taki-no-o-jinja Haiden
Hội trường chính. c. 1713
Betsugū Taki-no-o-jinja Rōmon
Cổng Betsugū Taki-no-o-jinja. 1697
Betsugū Taki-no-o-jinja Torii (3 cấu trúc)
Đá torii đánh dấu khu vực linh thiêng Betsugū Taki-no-o-jinja. 1696, 1779
Betsugū Hongū-jinja Honden
Xây dựng để bảo vệ Ajisukitakahikone no Mikoto. 1685
Betsugū Hongū-jinja Karamon
Cổng phía trước Betsugū Hongū-jinja Honden. c. 1685
Betsugū Hongū-jinja Sukibe Tường bao quanh Betsugū Hongū-jinja Honden. c. 1685
Betsugū Hongū-jinja Haiden
Hội trường chính. 1685
Betsugū Hongū-jinja Torii
Stone torii at the approach to the Betsugū Hongū-jinja marking the sacred area. 1800
Shin-yosha Kho chứa mikoshi, kiệu thần linh. 1641
Daikokuden Xây dựng để bảo vệ Ōkuninushi no Mikoto. 1745
Massha Mitomo-jinja Honden
Xây dựng để bảo vệ Sukunabikona no Mikoto. c. 1751–1761
Massha Hie-jinja Honden
Xây dựng để bảo vệ Ōyamakui no Mikoto. c. 1648–1651
 
 
Ngày đăng: 06/07/2014
Lượt xem: 0
Top

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ:

Mr Dung
0979765119Danh mục bài viết

Quý khách có thể trực tiếp liên lạc tại phòng vé